Đăng nhập

Chú ý: *) Trong trường hợp quên mật khẩu, sinh viên sử dụng chính số điện thoại đã đăng ký trên hệ thống, nhắn 01 tin với nội dung Matkhau gửi về 012.9695.9695 hoặc 016.9695.9695

(Phí dịch vụ cấp lại mật khẩu 5000đ (Từ 15/5/2013) trừ vào tài khoản sinh viên, các số điện thoại trên chỉ nhận tin nhắn không nhận cuộc gọi)